PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Akčný plán - míľniky

štvrtok, 11 október 2018 15:56
Január 2018 - Pozvanie k akčnému plánu k transformácii regiónu po uhlí

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavila na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Viac info nájdete TU.

Zhrnutie Priateľov Zeme-CEPA  stiahnite TU.

Marec 2018 - Prvé stretnutie pracovných skupín
Apríl 2018 - Stretnutie národnej pracovnej skupiny v Prievidzi
September 2018 - Stretnutie národnej pracovnej skupiny v Handlovej
Január 2019 - Workshopy k prediskutovaniu pilierov a priorít akčného plánu

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

eu-flag.jpg   ECFlogo2 EUKI

 

Search