PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

PRIATELIA ZEME-CEPA

Stránky Život po uhlí prevádzkujú Priatelia Zeme-CEPA, ktorí sú členmi oficiálnych pracovných skupín na miestnej a národnej úrovni.

Priatelia Zeme-CEPA je občianske združenie, ktorým chránime prírodu a krajinu, presadzujeme spoločenskú spravodlivosť, podporujeme vyvážený rozvoj regiónov a posilňujeme účasť občanov a občianok na rozhodovaní o veciach, ktoré sú vo verejnom záujme.

Pôsobíme na miestnej, regionálnej i (medzi)národnej úrovni. Sme súčasťou najväčšieho svetového združenia environmentálnych organizácií Friends of the Earth International. Vyhľadávame, podporujeme a aktivizujeme občanov a ich skupiny, rozvíjame zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhame samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú zmysluplný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.

KONTAKT

Priatelia Zeme-CEPA 
Nová 468/7, 971 01 Prievidza 

E-mail: ilcikova@priateliazeme.sk
Tel.: 0905 580 031

Získajte pravidelné informácie o premene hornej Nitry na Život po uhlí a PRIHLÁSTE SA K ODBERU nášho občasníku.

Pomôžte dobrovoľnícky – stačí ak nás kontaktujete.

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2