PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image

Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží

O projekte

Na čom na hornej Nitre záleží? Znovuobjavovanie toho, čo je dôležité a hodnotné v našom regióne, je ústredným motívom projektu "Brownfields and Orchards" alebo Brownfieldy a sady. Je jedným zo 75 projektov, podporených v rámci programu EUTEENS4GREEN v regiónoch spravodlivej transformácie. Zo Slovenska uspeli v konkurencii takmer 200 projektov tri projekty - dva v Košickom kraji a jeden na hornej Nitre. Realizovať sa budú od jari 2023 v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

Partnerom projektu je aj naše združenie Priatelia Zeme-CEPA, preto vám v tejto sekcii webu budeme prinášať aktuálne informácie z jeho aktivít.

Aktivity v regióne

Prechádzka potenciálom Podhradia

22nd April 2023
In Podhradie, the team has met an active local citizen and both the current mayor and the previous mayor, who now engages in local cultural traditions. Together, we took a walk through the village to understand the impact of mining on the subsurface, which has once forced half of the local population to leave their damaged or endangered houses. We also identified a location from which new sense of pride for local inhabitants could emerge - a stream, which with a few adjustments can provide natural outdoor bathing - which can both revive local tradition, involve people in the making and is also a potential place of interest for visitors of the village.

Stretnutie so svedkami ekologickej katastrofy v Zemianskych Kostoľanoch
Diplomová práca architektky ponúka nový pohľad na regeneráciu regiónu
Nová šanca pre Novú Lehotu pri Handlovej
Mapovali sme príležitosti pre spoluprácu obcí a univerzít
Image

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2