PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image

RePower the Regions: Ambiciózne a inkluzívne plány čistej energie pre regióny, ktoré prechádzajú spravodlivou transformáciou

     Začiatok projektu: 1. október 2023

     Ukončenie projektu: 31. marec 2026

     Zdroj financovania: LIFE Programme

     Celková hodnota projektu: 1,498,671 €

     Oficiálny web: Bankwatch network - RePower the Regions

RePower the Regions

Predpokladom dosiahnutia klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 je účasť a vedúce postavenie uhlíkovo náročných regiónov pri prechode na čisté energetické riešenia. Preto je cieľom projektu RePower the Regions:

- zabezpečiť, aby plány regiónov v oblasti čistej energie boli v súlade s klimatickými cieľmi EÚ do roku 2030 a mali silnú podporu na miestnej úrovni

- poskytnúť praktické usmernenia a plány, ako regióny posilniť

Projekt bude vychádzať zo skúseností, ktoré sme získali v rámci projektu LIFE RegENERate a ďalej posilní zapojenie občanov, uľahčí rozvoj mechanizmov monitorovania pri rozhodovacích procesoch v 16 regiónoch spravodlivej transformácie.

Partneri

Bulharsko

„Za Zemiata“ Za Zemiata / Friends of the Earth Bulgaria https://www.zazemiata.org/

Česká Republika
Estónsko
Maďarsko
Lotyšsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Ukraina
Image

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2