PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Pracovné skupiny

„Pracovné skupiny sa podieľajú na vytvorení dokumentu, ktorý z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii regiónu Horná Nitra a určí ich priority. Na základe identifikovaných problémov bola vytvorená vízia transformácie regiónu, ktorou je, aby sa Horná Nitra stala atraktívnym a sebestačným regiónom, kde sa bude ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické centrá.

Ekonomika

Ekonomika, podnikanie a inovácie

Transformácia regiónu vyplývajúca z postupného útlmu ťažby uhlia a výroby energií z uhlia bude znamenať útlm ekonomickej činnosti a zamestnanosti v týchto odvetviach a bude si vyžadovať preorientovanie regionálnej ekonomiky na nové odvetvia, prípadne ďalší rozvoj už etablovaných odvetví.

Zatiaľ čo ostatné piliere sú zamerané na zlepšovanie podmienok pre rozvoj ekonomiky (infraštruktúra, vzdelávanie), prípadne na zvyšovanie atraktivity regiónu a kvality života, ekonomický pilier je zameraný priamo na zabezpečenie budúcnosti regiónu z pohľadu zamestnanosti, ekonomických aktivít ľudí v regióne a nové sektory a odvetvia, na ktorých bude región stavať po ukončení ťažby uhlia.

 

Mobilita a prepojenosť regiónu
Životné prostredie
Sociálna infraštruktúra

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

eu-flag.jpg   ECFlogo2 EUKI

 

Search