PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image

RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

     Začiatok: 1. január 2021

     Koniec: 31. december 2023

     Zdroj financovania: LIFE Programme

     Celková hodnota projektu: 1,303,239 €

     Oficiálny web: Bankwatch network - RegENERate

RegENERateLife

Cieľom projektu je podporiť príspevok krajín CEE v snahe Európskej únie tvoriť budúcnosť s nulovými  emisiami. Projekt prispeje k ambicióznejším a efektívnejším klimatickým a energetickým politikám v strednej a východnej Európe, v súlade s dlhodobými záväzkami postupne vyraďovať fosílne palivá, zlepšovať energetickú účinnosť a podporovať obnoviteľnú energiu. Osobitne sa zameriava na regióny v prechode z ekonomiky založenej na fosílnych palivách a uhlí, bridlicovej rope a menej rozvinuté regióny, ktoré sú znevýhodnené z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie a environmentálnych problémov.

Partneri

Rumunsko

Bankwatch Romania Association/Asociația Bankwatch România: https://bankwatch.ro/

Slovensko
Estónsko
Lotyšsko
Maďarsko
Poľsko
Bulharsko
Image

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2