PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Míľniky transformácie hornej Nitry

štvrtok, 11 október 2018 15:56
Január 2019 - Workshopy k prediskutovaniu pilierov a priorít akčného plánu

V dňoch 20. a 21. 01.2019 boli odsúhlasené priority a piliere akčného plánu počas diskusií s členmi všetkých miestnych pracovných skupín.

Stiahnite si výslednú Štruktúru akčného plánu.

 

September 2018 - Stretnutie národnej pracovnej skupiny v Handlovej
Apríl 2018 - Stretnutie národnej pracovnej skupiny v Prievidzi
Marec 2018 - Prvé stretnutie pracovných skupín
Január 2018 - Pozvanie k akčnému plánu k transformácii regiónu po uhlí

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2