PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

ivot-po-uhli_titulka.jpg

Prihláste sa k emailovému občasníku

Aktuálne informácie o premene hornej Nitry

NOVINKY

Štúdia je rozdelená do troch častí, ktoré tvoria samostatné celky so vzájomným súvisom.
V prvej časti (kapitola 2) je zmapovaný súčasný stav tepelného hospodárstva mesta Partizánske ako aj

...

Región hornej Nitry, do ktorého mesto Partizánske a jeho okolie patrí, je z pohľadu dekarbonizácie a spravodlivej transformácie Slovenska v špecifickej situácii. Transformácia

...

Na ceste za dobrou energetickou praxou sme 10. - 12. apríla 2024 spolu s tímom z úradu aj technických služieb z mesta Partizánske navštívili Českú republiku.

...
ĎALŠIE NOVINKY

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2