PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Ako rozpodnikať región? Podnikatelia v Prievidzi mali možnosť zapojiť sa do diskusií o zlepšovaní písania projektov

štvrtok, 02 máj 2019 11:55

V Prievidzi tento týždeň prebehol ďalší so série workshopov v rámci zapájania miestnych do premeny uhoľného regiónu s cieľom rozpodnikať región. Priatelia Zeme-CEPA pre podnikavých miestnych obyvateľov zorganizovali praktické stretnutie, ktorého diskusia sa niesla v duchu podpory zvýšenia úspešnosti pri písaní projektov.

29.4.2019 Prievidza

worshop

Workshop je ďalším v poradí v rámci snahy o aktivizáciu verejnosti do procesu tvorby budúcnosti regiónu cez projektové nápady.

„Snažíme sa miestnych aktívnych obyvateľov zapojiť a pomôcť im porozumieť, ako žiadať o finančnú podporu pre projekty,“ vysvetľuje význam podujatia organizátorka, Lenka Ilčíková (Priatelia Zeme-CEPA).

Potrebu účasti malých a stredných podnikov v procese premeny regiónu potvrdzuje aj štúdia SAV (1), ktorá o tejto skupine hovorí ako o zainteresovaných subjektoch na ktoré je najťažšie dosiahnuť.”

Workshop viedla Danica Hullová z Centra vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má bohaté skúsenosti ako hodnotiteľka projektov pre nadácie aj európske programy. ,,Projekty sú pre zdravo nespokojných," hovorí a dodáva, že vidí možnosť písať projekty aj v oblastiach, kde sú medzery: „Keď vieme, čo nefunguje, na to sa najlepšie píšu projekty.“ Zároveň poukazuje na fakt, že: „Zaznamenávame trend potreby vytvoriť prostredie pre ľudí neoplývajúcimi financiami.“

Aj od miestnych zaznievajú ohlasy, že by v regióne podnikalo viac ľudí, keby štát nezaťažoval malých a stredných podnikateľov a nepodporoval len veľkých zamestnávateľov v regióne (2).

,,Pri transformácii regiónu je potrebné podporiť najlepšie projekty, ale u firiem produkujúcich fosílne palivá by mali byť podporené s podmienkou vypracovania dekarbonizačného plánu“ dodáva Lýdia Kňazovičová z Priateľov Zeme-CEPA.

Naposledy zmenené piatok, 03 máj 2019 07:43

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2