PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Vláda SR dnes schválila Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

piatok, 11 október 2019 07:54

03.07.2019

Dokument je vo veľkej miere založený na príspevkoch miestnych komunít z hornej Nitry a konečne kladie verejný záujem ochrany životného prostredia nad súkromný záujem o získavanie zásob uhlia.


„ Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“, tak znie oficiálny názov dokumentu, bol vypracovaný pre Úrad podpredsedu vlády SR. Dokument už o 3 týždne skôr podporili aj poslanci krajského parlamentu TSK na svojom mimoriadnom výjazdovom zasadnutí v Bojniciach.


Priatelia Zeme-CEPA oceňujú, že Akčný plán stanovuje termíny ukončenia ťažby uhlia a jasne odmieta otvorenie sporného 12. ťažobného poľa v blízkosti obce Opatovce nad Nitrou. Dokument zároveň podporuje maximálne využitie participatívneho modelu pre nastavenie možností čerpania finančných prostriedkov. V praxi by to mohlo znamenať, že miestni budú spolu s riadiacimi orgánmi zapojení do prípravy výziev tak, aby bolo budúce financovanie projektov ušité na mieru regiónu.


„Z rozhovorov s členmi pracovných skupín vyplýva, že by bolo vhodné znížiť mieru spolufinancovania z vlastných zdrojov a administratívnu zaťaž pri spracovávaní projektov žiadateľov v rámci implementácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry“, hovorí Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA.


„Súčasne sa treba zamerať na tému aktívneho budovania ďalších kapacít pre tvorbu projektov a vytvoriť tak podmienky pre skutočne úspešnú transformáciu ako aj prevzatie zodpovednosti za environmentálne škody spôsobené počas rokov tvorby súkromných ziskov z ťažby uhlia“, hovorí Lýdia Kňazovičová.

Naposledy zmenené piatok, 11 október 2019 08:00

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2