PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Odporúčania implementačných expertov pre spoločnú koordináciu v území

štvrtok, 30 september 2021 16:14

Mestá a obce v regióne hornej Nitry   majú záujem prispieť k  formulovaniu kvalitných výziev z Fondu spravodlivej transformácie. Zároveň sa samosprávy a ich projektové manažérky a manažéri zhodujú na potrebe spolupracovať a „uvažovať nad rámec svojho katastra".

 

V najbližších rokoch sa očakáva tlak na samosprávy aby dekarbonizovali, pritiahli pre zamestnávateľov pracovnú silu a popasovali sa so starnutím obyvateľstva. Horná Nitra má výhodu. Vďaka už prebiehajúcemu transformačnému procesu má prednostný prístup k špecifickým finančným zdrojom a  pripravuje koordinačné a implementačné kapacity v samosprávach v okresoch Prievidza a Partizánske. Jestvuje potenciál pre zlepšenie ich spolupráce a koordinácie. 

Prečítajte si krátke zhrnutie: Odporúčania implementačných expertov pre spoločnú koordináciu v území [pdf]

Lenka-podujatie-Sep2021.jpg

 

 

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2