PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Porovnanie riešenia zásobovania teplom v meste Prievidza od roku 2023 a riešenia na báze 4. generácie sústavy zásobovania teplom

štvrtok, 30 december 2021 12:44

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2