PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

PEDAL Consulting, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na workshop o dekarbonizácii teplárenstva s ukážkou zapájania geotermálnej energie a vzniku energetických komunít. Koná sa 16. a 17. januára 2023 v Bratislave a zahŕňa aj návštevu Galantathermu. 

Podujatie je organizované v rámci projektu W4RES (Ženy pre trh s obnoviteľným teplom a chladením). Ide o 3-ročný projekt financovaný EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť zapojenie žien dotrhového zavádzania riešení vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov, prostredníctvomopakovateľných podporných opatrení testovaných a overených v 8 európskych krajinách. V rámci tejto iniciatívy sa uskutoční séria podujatí formou vzájomného učenia sa. 

Workshop má dve nosné časti:

1. plánovanie dekarbonizácie teplárenstva - prezentácia odborníkov/čok o tom, ako možno využiť geotermálnu energiu, vrátane zaujímavého príkladu projektu Galantatherm, ktorý iniciovala žena

2. energetické spoločenstvá - právne aspekty energetických spoločenstiev na Slovensku a niekoľkým zaujímavých príkladov osvedčených postupov zo zahraničia

Pre koho je podujatie určené?

Vítaní sú zástupcovia a zástupkyne malých a stredných podnikov, tvorcov politík, občanov, výskumníkov, účastníkov z fungujúcich, ale aj potencionálnych energetických komunít a ďalšie organizácie so záujmom o dekarbonizáciu teplárenstva, energetické komunity, o geotermálnu/obnoviteľnú energiu, rodovú rovnosť a diverzitu, aby sa k nám pripojili na zaujímavé prezentácie a diskusie.

Cestovné náklady

Cestovné náklady účastníkov mimo Slovenska môžu byť hradené z projektu. Keďže sú však zdroje obmedzené, táto ponuka platí pre prvých registrovaných.

Registrácia

Zaregistrujte sa najneskôr do 2. januára 2023 prostredníctvom tohto formuláru: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXH7-A31RM906vvn0ZKco_LQR5fGgEuQm9pz2NiNyGrnayaA/viewform?usp=sf_link

 

Podrobný program podujatia bude čoskoro zverejnený na stránke pedal-consulting.eu.

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte kontaktovať Dominiku Frohlichovú, projektovú manažérku a W4RES Hub manažérku slovenského regionálneho hubu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Viac informácií o projekte W4RES nájdete na stránke w4res.eu

SK event January 2023 1024x573

Zverejnené v Novinky

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja neschválilo záväznosť zmien územného plánu kraja vo štvrtok 12. apríla. Stalo sa tak kvôli sporným prekládkam rieky Nitra a železnice v úseku Nováky – Koš pre potreby prípadnej ťažby uhlia po roku 2023. Som veľmi rád, že poslanci a poslankyne uprednostnili budúcnosť celého regiónu pred záujmom jednej súkromnej ťažobnej firmy. Dovolím si zhrnúť prečo by mala vláda SR jasným záväzkom útlmu do roku 2023 potvrdiť, že ochrana zdravia, vody, pôdy, klímy ako aj predchádzanie rizika neoprávnenej štátnej pomoci je zodpovednejšie a dôležitejšie ako ďalšia ťažba.

Zverejnené v Novinky

Horná Nitra bude jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny, ktorú Európska komisia zriadila na spoluprácu a pomoc pri hľadaní konkrétnych riešení pre ich transformáciu. Minister životného prostredia László Sólymos ohlásil pri príležitosti summitu Jedna Planéta útlm ťažby spaľovania hnedého uhlia v Novákoch do roku 2023.[i]

Tieto dve skvelé správy dopĺňajú mozaiku dobrých správ, pretože množstvo súkromných a verejných investorov na tomto summite ohlásilo presun svojich peňazí od fosílnych palív k čistým zdrojom energie.

Trend je jasný, otázna je implementácia na Slovensku. V diskusii o budúcnosti Hornej Nitry je kľúčových päť skutočností.

Zverejnené v Novinky

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2