PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Záznam zo seminára o výzve pre malé a stredné podniky

piatok, 13 marec 2020 10:43

Dňa 11.marca sa seminár pre podnikateľov v Handlovej o výzve pre malé a stredné podniky konal v obmedzenom režime, keďže bolo potrebné prijať opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu (COVID-19).

Ako náhrada seminára bol vysielaný live stream so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky cez YouTube kanál Regionálnej televízie Prievidza.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania mikro, malých a stredných podnikov v rámci iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23) bola podrobne predstavená a boli zodpovedané najčastejšie kladené otázky.

Záznam z live streamu je dostupný tu:

 

 

Naposledy zmenené piatok, 13 marec 2020 10:52

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2