PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Zelená obnova hornej Nitry

utorok, 14 júl 2020 11:09

Zhrnuli sme opatrenia pre transformáciu hornej Nitry s ohľadom na udržateľnú energetiku, ktorá má potenciál znížiť odliv peňazí z regiónu, vytvoriť pracovné
miesta a spraviť z hornej Nitry ukážkový región spravodlivej transformácie.

Navrhujeme:
1. Dopracovanie a posúdenie projektového zámeru pre udržateľné centrálne zásobovanie teplom z elektrárne Nováky
2. Podporiť zriadenie a činnosť regionálneho centra udržateľnej energetiky na hornej Nitre (resp. územie vymedzené v súlade so zvoleným prístupom pre regionálne plánovanie v rámci prípravy integrovanej územnej stratégie)
3. Obnoviť budovy, rozvody a pripájať obnoviteľné zdroje energie do CZT ENO

Stiahnite si celé zhrnutie Zelená obnova hornej Nitry [pdf, 0,9 MB]

 

Naposledy zmenené pondelok, 31 august 2020 11:21

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2