PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Podpora obnovy budov z Fondu na spravodlivú transformáciu

utorok, 01 marec 2022 09:19

Prinášame vám praktický a konkrétny návrh finančných produktov pre zrýchlenie tempa obnovy budov na Hornej Nitre.

Obnova verejných budov a bytových domov prispeje k zníženiu energetickej spotreby. V oblasti obnovy verejných budov je možné zrýchlenie a zefektívnenie finančných zdrojov dosiahnuť prostredníctvom rozvoja trhu s energetickými službami, v prípade bytových domov bude kľúčové nadviazať na už zabehnuté a úspešné schémy zo ŠFRB a primerane ich modifikovať.

Prečítajte si viac vo vypracovanej podrobnej štúdii na tomto linku.

Naposledy zmenené utorok, 01 marec 2022 09:31

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2