PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Spravodlivá transformácia v medzirezortnom pripomienkovom konaní

utorok, 19 apríl 2022 11:52

Program Slovensko na obdobie 2021 až 2027 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Jeho súčasťou je aj Plán spravodlivej transformácie územia Slovenskej republiky. V súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR bude proces MPK trvať 10 pracovných dní s ukončením 27.4.2022. Verejného vypočutia sa môžete zúčastniť aj vy.

Ku Plánu spravodlivej transformácie prebehne verejné vypočutie  už tento piatok 22. apríla 2022 v online prostredí.

Návrh Programu Slovensko na roky 2021 - 2027 so všetkými zverejnenými materiálmi nájdete na tomto linku - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-207

Naposledy zmenené štvrtok, 21 apríl 2022 13:01

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2