PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Kľúčové faktory návratu: transformácia hornej Nitry očami mladých

piatok, 20 máj 2022 11:14

Na aktívnej snahe zatraktívniť región hornej Nitry sa v procese jej transformácie zúčastňuje okrem už dlhodobo produktívneho obyvateľstva aj skupina, ktorá produktívna čoskoro bude alebo začína byť. Dokonca ak hovoríme o produktivite ideí a vízií, sú veľakrát z obyvateľstva najproduktívnejší. Do transformácie regiónu, kam by sa chceli raz vrátiť, sa zapájajú mladí ľudia.

Mária Balková a Jana Magdolenová robili prieskum medzi svojimi rovesníkmi vo veku 18-25 rokov. Pýtali sa ich práve na kľúčove faktory ich návratu do rodnej Prievidze a jej okolia. Výsledky, ktoré prezentovali aj pred zástupcami Európskej komisie (DG Regio) vám prinášame v stručnom prehľade.

>>>Kľúčové faktory návratu: transformácia hornej Nitry očami mladých <<<

 

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2