PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Cestovná mapa obnovy verejných budov v meste Partizánske

pondelok, 18 december 2023 09:41

Dokument poskytuje čitateľovi návrh obnovy verejných budov tak, aby bola ich postupná obnova čo najefektívnejšia.

Naposledy zmenené pondelok, 18 december 2023 09:48

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2