PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Podpíšte hromadnú pripomienku za útlm uhlia v národnom klimatickom a energetickom pláne na kľúčové obdobie do 2030

streda, 06 november 2019 08:38

 Prosíme podpíšte a zdieľajte túto hromadnú pripomienku. 

Potrebujeme 500 podpisov do piatka 8. novembra na oficiálne rokovanie s ministerstvom.

 

Naposledy zmenené streda, 06 november 2019 08:54

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2