PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Novinky

Poučiť sa dá nie len z chýb ale aj z dobrých rozhodnutí. Príkladom môže byť také Dánsko. V štúdii zobrazujúcej skúsenosti s plánovaním teplárenstva v tejto krajine sa môžete dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa dajú transformovať súčasné teplárenské systémy na nízkoteplotné.
streda, 11 máj 2022 13:12
Program Slovensko na obdobie 2021 až 2027 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Jeho súčasťou je aj Plán spravodlivej transformácie územia Slovenskej republiky. V súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR bude proces MPK trvať 10 pracovných dní s ukončením 27.4.2022. Verejného vypočutia sa môžete zúčastniť aj vy.
utorok, 19 apríl 2022 11:52
Prinášame vám praktický a konkrétny návrh finančných produktov pre zrýchlenie tempa obnovy budov na Hornej Nitre.
utorok, 01 marec 2022 09:19
Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení a identifikovať ich silné a slabé stránky. Príklady dobrej praxe: Dronninglund (Dánsko) Brædstrup (Dánsko) Marstal (Dánsko) Heerlen (Holandsko) Langkazi (Tibet – Čína) Prečítajte si: Príklady dobrej praxe nízkoteplotných teplárenských riešení
piatok, 28 január 2022 13:49
Energetici a odborníci na obnovu budov pre združenie Priatelia Zeme-CEPA vyhodnotili potenciál energetických úspor v budovách a možnosti zefektívnenia systému zásobovania teplom v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Prievidzi by mohlo v roku 2035 stačiť len 46 % súčasnej spotreby tepla podľa ich štúdie Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra[1]. Evolučná zmena teplárenstva by úplne odstránila závislosť mesta od fosílnych palív a zvýšila by pridanú hodnotu teplárenskej práce.  
utorok, 11 január 2022 18:29
Prečítajte si stručné porovnanie riešenia zásobovania teplom v meste Prievidza od roku 2023 a riešenia na báze 4. generácie sústavy zásobovania teplomsústavy zásobovania teplom.  
štvrtok, 30 december 2021 12:44
Cieľom tejto predbežnej štúdie bolo vytvoriť koncept tepelného riešenia 4. generácie systému zásobovania teplom pre región hornej Nitry, ktorý by využíval len obnoviteľné zdroje energie a sezónnu akumuláciu tepla. Tento koncept by mohol byť 2. fázou riešenia vykurovania regiónu s nadväznosťou na fázu prvú, ktorá má byť v prevádzke najneskôr v roku 2023. Dôvodom vypracovania konceptu tepelného riešenia 2. fázy je, že projekt vykurovania 1. fázy nie je možné považovať za dlhodobé riešenie, pretože sa v ňom využíva fosílne palivo a je založené na neoptimalizovanej spotrebe tepla.Opisovaný koncept systému 4. generácie zásobovania teplom v štúdii nie je návrhom tepelného riešenia,…
štvrtok, 30 september 2021 12:33
Koľko ľudí treba na to, aby sa vykurovacie náklady bytového domu znížili o polovicu? V tomto prípade stačili traja.
štvrtok, 16 december 2021 07:00 Napísal(a)
Spomíname na leto. Teplým dňom už odznelo. My však stále máme v pamäti lesy zelených listov vďaka skautom. Založiť oheň, postaviť stan a nájsť zástrčku na chladničku. V lese. To všetko vás naučia skauti a nemyslia to metaforicky. S Priateľmi Zeme-CEPA už totiž nemusia chladiť jedlo v potoku.
nedeľa, 01 august 2021 00:00
Mestá a obce v regióne hornej Nitry   majú záujem prispieť k  formulovaniu kvalitných výziev z Fondu spravodlivej transformácie. Zároveň sa samosprávy a ich projektové manažérky a manažéri zhodujú na potrebe spolupracovať a „uvažovať nad rámec svojho katastra".
štvrtok, 30 september 2021 16:14
Strana 3 z 8

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2