PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Novinky

Štúdia sa zaoberá návrhom nízkoteplotného systému sústavy centralizovaného zásobovania teplom pre mesto Partizánske. Uvažuje sa s dvoma variantmi navrhnutými na základe poskytnutých a verejných informácií a viacerých predpokladov, ktoré kompenzovali chýbajúce alebo nedostupné údaje.Vo variante 1 sa navrhnuté solárne pole, jamový zásobník a geotermálny vrt uvažuje len pre rozvodnú sieť Luhy. Rozvodná sieť Šípok s biomasovou kotolňou ostáva v pôvodnom (súčasnom) stave. Kotly na zemný plyn v rozvodnej sieti Luhy a v samostatných okrskových a domových kotolniach tiež ostávajú zachované v súčasnom stave.Vďaka prepojeniu kotolní A, B , C, D, K11 a E a používaním bezpalivových zdrojov (solárna energia a…
utorok, 22 november 2022 11:30
Výzva EUTEENS4GREEN bude otvorená dlhšie! Mladí ľudia a ich organizácie v regiónoch podporovaných Fondom na spravodlivú transformáciu môžu predložiť žiadosti do 9. januára 2023. Finančnú podporu môžu získať projekty, participatívne procesy či riešenia, ktoré zvýšia účasť ľudí negatívne ovplyvnených prechodom na zelenú ekonomiku.  Jednotlivci (od 15 do 24 rokov), mládežnícke skupiny alebo organizácie, ktoré zrealizujú projekt v jednom z regiónov Fondu na spravodlivú transformáciu, sa môžu od 22. septembra - a po novom až do 9. januára 2023 uchádzať o podporu do výšky 10 000 Eur na projekt. Projekty môžu prebiehať najviac 12 mesiacov a majú v nich byť aktívne…
piatok, 09 september 2022 14:02
Energetické spoločenstvá sú pre Slovensko novým pojmom. Koncept, ktorý prináša výhody pre všetky zúčastnené strany sa v iných častiach Európy rozširuje rýchlejšie. Posúďte sami - napríklad Írsko ich registruje 475 a v Grécku ich nájdeme dokonca 600. Prečo sa nimi zaoberať, podporovať ich a v prvom rade ich začať vytvárať?
utorok, 12 júl 2022 07:11
Program Slovensko 2021 - 2027 bol schválený vládou a dňa 8.7.2022 oficiálne zaslaný Európskej Komisii. Znenie Plánu spravodlivej transformácie, ktorý je prílohou Programu, nájdete na tomto linku: Plán spravodlivej transformácie územia
utorok, 12 júl 2022 07:00
Na aktívnej snahe zatraktívniť región hornej Nitry sa v procese jej transformácie zúčastňuje okrem už dlhodobo produktívneho obyvateľstva aj skupina, ktorá produktívna čoskoro bude alebo začína byť. Dokonca ak hovoríme o produktivite ideí a vízií, sú veľakrát z obyvateľstva najproduktívnejší. Do transformácie regiónu, kam by sa chceli raz vrátiť, sa zapájajú mladí ľudia.
piatok, 20 máj 2022 11:14
Poučiť sa dá nie len z chýb ale aj z dobrých rozhodnutí. Príkladom môže byť také Dánsko. V štúdii zobrazujúcej skúsenosti s plánovaním teplárenstva v tejto krajine sa môžete dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa dajú transformovať súčasné teplárenské systémy na nízkoteplotné.
streda, 11 máj 2022 13:12
Program Slovensko na obdobie 2021 až 2027 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Jeho súčasťou je aj Plán spravodlivej transformácie územia Slovenskej republiky. V súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR bude proces MPK trvať 10 pracovných dní s ukončením 27.4.2022. Verejného vypočutia sa môžete zúčastniť aj vy.
utorok, 19 apríl 2022 11:52
Prinášame vám praktický a konkrétny návrh finančných produktov pre zrýchlenie tempa obnovy budov na Hornej Nitre.
utorok, 01 marec 2022 09:19
Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení a identifikovať ich silné a slabé stránky. Príklady dobrej praxe: Dronninglund (Dánsko) Brædstrup (Dánsko) Marstal (Dánsko) Heerlen (Holandsko) Langkazi (Tibet – Čína) Prečítajte si: Príklady dobrej praxe nízkoteplotných teplárenských riešení
piatok, 28 január 2022 13:49
Energetici a odborníci na obnovu budov pre združenie Priatelia Zeme-CEPA vyhodnotili potenciál energetických úspor v budovách a možnosti zefektívnenia systému zásobovania teplom v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Prievidzi by mohlo v roku 2035 stačiť len 46 % súčasnej spotreby tepla podľa ich štúdie Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra[1]. Evolučná zmena teplárenstva by úplne odstránila závislosť mesta od fosílnych palív a zvýšila by pridanú hodnotu teplárenskej práce.  
utorok, 11 január 2022 18:29
Strana 3 z 9

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2