PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Výzva pre zber projektových zámerov k Akčnému plánu transformácie regiónu horná Nitra

pondelok, 11 február 2019 16:05

V súvislosti s blížiacim sa termínom vypracovania návrhu dokumentu "Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra" bol Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v nadväznosti na Uznesenie Vlády SR č. 580/2018 o všeobecnom hospodárskom záujme spustený proces zberu indikatívnych projektových zámerov. Zbierané zámery sú indikáciou súčasných vízií a schopností zúčastnených strán v regióne a mali by byť naviazané na pilere a priority akčného plánu. Umožnia vytvoriť si prehľad, čo sú dnes zainteresované strany schopné pripraviť a v akom rozsahu. Projektové vízie budú brané ako oblasti, ktoré je potrebné preveriť aj z pohľadu dostupnosti financovania, napr. aj z aktuálneho programového obdobia či štátneho rozpočtu.

Cieľom tohto zberu nie je jednotlivé projektové zámery vyhodnocovať a schvaľovať, ale pomôcť identifikovať tie priority, ktoré je možné podporiť v tomto programovom období a zároveň, ktoré je potrebné z dlhodobého hľadiska pokryť, aby sa podporila úspešná transformácia regiónu.

Hodnotenie projektových zámerov, ktoré budú neskôr pretvorené do samotných projektov, bude prebiehať štandardným spôsobom v súlade s kritériami, ktoré budú závisieť od zvolených spôsobov financovania.

Súčasný zber indikatívnych projektových zámerov bude prebiehať do 15.3.2019, a to z dôvodu potreby zavŕšenia tvorby Akčného plánu. Predložené projektové zámery nie sú jednorazovým zberom, ale začiatkom dlhodobého procesu, ktorý, tak ako aj samotná transformácia, bude prehodnocovaný v súlade s aktuálnymi prioritami regiónu.

 
V prípade záujmu projektové zámery posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 Formulár a jeho prílohy si môžte stiahnuť TU.

 

Naposledy zmenené utorok, 12 február 2019 10:26

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2